Head GISDTDA

GISTDA จัดกิจกรรม GI Innovation Day 2023

สำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ (สพน.) และ สำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ (สปภ.) ได้จัดกิจกรรม GI Innovation Day 2023 Showcase Product of the year

เป็นกิจกรรมที่นำเสนอผลงาน ผลิตภัณฑ์ ของ สปภ. และ สพน.\เปิดโอกาสให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ กันได้อย่างเป็นกันเองมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก พร้อมกับการชมบูธนิทรรศการได้เต็มอิ่มตลอดทั้งวันโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 กันยายน 2566 ณ พื้นที่จัดกิจกรรม ชั้น 6 สทอภ. ศูนย์ราชการ อาคารบี มีบุคลากรสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื้องทั้ง 3 วัน

luckyka.tia 20/9/2566 0
Share :