Head GISDTDA

THEOS-2 ยกระดับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการทำแผนที่และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

THEOS-2 ยกระดับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการทำแผนที่และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

 

ดาวเทียมสำรวจโลก THEOS-2 ขึ้นสู่วงโคจรไปเมื่อต้นเดือนตุลาคม 2566 หลังจากนี้ยังมีขั้นตอนอีกเล็กน้อยเพื่อปรับให้ดาวเทียมกับสถานีรับสัญญาณภาคพื้นดินทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยคือ หลังจากดาวเทียมขึ้นไปแล้ว “เรา” ทั้งภาคสังคมและภาคเอกชน จะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง วันนี้ GISTDA มาช่วยไขข้อสงสัยให้ทุกคนครับ

 

ข้อมูลแผนที่ที่ละเอียดขึ้น สู่การประยุกต์ใช้ที่หลากหลายยิ่งขึ้น

หน้าที่หลักของดาวเทียมสำรวจโลกคือให้ข้อมูลภาพถ่ายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลภาพถ่ายเหล่านี้มักนำมาใช้ทำแผนที่ชนิดต่าง ๆ เมื่อดาวเทียม THEOS-2 ได้ใช้งานเต็มรูปแบบ ประเทศไทยก็จะสามารถพัฒนาแผนที่ชนิดต่าง ๆ โดยใช้ภาพถ่ายความละเอียดสูงมากเป็นข้อมูล และที่สำคัญ นี่คือข้อมูลของประเทศไทยที่เราเป็นเจ้าของข้อมูลเอง ไม่ต้องใช้บริการภาพถ่ายดาวเทียมจากประเทศอื่น ซึ่งช่วยลดต้นทุนการทำแผนที่หรือการประยุกต์ใช้อื่น ๆ ไปได้มาก

 

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคประชาชน

สำหรับภาคประชาชน เราอาจไม่ใช่ผู้ใช้งานแผนที่ดาวเทียมโดยตรง แต่ภาครัฐที่ช่วยดูแลคุณภาพชีวิตและวางแผนบริหารจะเป็นผู้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ โดยภาครัฐสามารถใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก THEOS-2 ยกระดับการจัดการทรัพยากรน้ำได้ดังนี้

 

1. การตรวจสอบและควบคุมการใช้น้ำ

 

ดาวเทียมสามารถใช้ในการตรวจสอบพื้นที่รอบแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ และที่ราบลุ่มน้ำ ด้วยการส่งสัญญาณด้วยความถี่ไมโครเวฟ และอินฟราเรด การส่งสัญญาณเหล่านี้จะช่วยให้ภาครัฐตรวจสอบการใช้น้ำในแต่ละภูมิภาค และอำนวยความสะดวกในการควบคุมการใช้น้ำในพื้นที่ที่จำเป็น เช่น การตรวจสอบการใช้น้ำในการเกษตร หรือการระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม

 

2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 

ดาวเทียมสามารถช่วยในการตรวจสอบคุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมที่สามารถระบุสีของน้ำ ระดับความเชี่ยวชาญในการจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ในน้ำ การตรวจสอบคุณภาพน้ำนี้สามารถช่วยดูแลและควบคุมคุณภาพน้ำในสถานที่สำคัญ อาทิ น้ำดื่มหรือการใช้น้ำในอุตสาหกรรม

 

3. การคาดการณ์และการจัดการน้ำในสภาวะฉุกเฉิน

 

ดาวเทียมสามารถใช้สำรวจและคาดการณ์สภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น น้ำท่วม และภัยแล้ง ภาพถ่ายทางอากาศของดาวเทียมสำรวจโลกสามารถช่วยเตรียมความพร้อมและจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ทำให้ภาครัฐวางแผนการใช้จัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ภาคเอกชนใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจ

 

ขณะที่ภาคธุรกิจสามารถใช้งานแผนที่ดาวเทียมเพื่อสำรวจเส้นทาง วางแผนการขนส่ง รวมถึงตรวจสอบติดตามการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของตนได้ เช่น 

 

1. วางแผนเส้นทางการขนส่ง

 

ภาคธุรกิจขนส่งสามารถใช้แผนที่ดาวเทียมเพื่อวางแผนเส้นทางการขนส่งอย่างเป็นระบบ รวมถึงเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการขนส่งสินค้า หรือส่งสินค้าให้ถึงสถานที่ปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ

 

2. การตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์

 

ภาคธุรกิจสามารถใช้แผนที่ดาวเทียมเพื่อตรวจสอบและติดตามการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของพวกเขา เช่น การตรวจสอบสภาพถนน การจราจร หรือสภาพภูมิศาสตร์อื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในการขนส่งหรือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

3. การตรวจสอบสภาพแวดล้อมและสาธารณสุข

 

แผนที่ดาวเทียมสามารถใช้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น การตรวจสอบระดับน้ำและน้ำท่วม การตรวจสอบสภาพอากาศ หรือการตรวจสอบความสะอาดและความปลอดภัยของพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 

นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังใช้แผนที่ดาวเทียมเพื่อจัดการทรัพยากรน้ำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนเองได้ด้วย เช่น

 

1. การตรวจสอบการใช้น้ำ

 

ธุรกิจที่ใช้น้ำในกระบวนการผลิตหรือบริการ สามารถใช้ดาวเทียมตรวจสอบการใช้น้ำของพวกเขา การตรวจสอบนี้สามารถช่วยวิเคราะห์การใช้น้ำ และลดการสูญเสียทรัพยากรน้ำ นอกจากนี้ การตรวจสอบการใช้น้ำอย่างเป็นระบบสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำและส่งออกน้ำเสีย

 

2. การวางแผนการจัดการน้ำ

 

ภาคธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลดาวเทียมเพื่อวางแผนการจัดการน้ำในกิจกรรมของพวกเขา รวมถึงวางแผนระบายน้ำ และการเตรียมความพร้อมในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น การปรับปรุงระบบรับน้ำฝนหรือระบบน้ำซึม

 

3. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 

บางธุรกิจอาจต้องการตรวจสอบคุณภาพของน้ำที่พวกเขาใช้ในกระบวนการผลิตหรือบริการ ด้วยข้อมูลดาวเทียม เราสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยระบุสีของน้ำ ระดับความขุ่นและความสะอาดของน้ำ การตรวจสอบคุณภาพน้ำสามารถช่วยในการควบคุมคุณภาพน้ำและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ำ

 

ภายหลัง THEOS-2 เปิดใช้งานอย่างเต็มระบบ เราคาดหวังได้เลยว่า ทุกการประยุกต์ใช้ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะยกระดับขึ้นอีกขั้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน และส่งเสริมภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพผ่านข้อมูลเชิงพื้นที่ได้มากขึ้น

 

#THEOS2

#GISTDA

Nattakarn Sirirat 3/11/2566 0
Share :