Head GISDTDA

ตำแหน่งจุดความร้อนภาคเหนือตอนบน วันที่ 22 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ภาคเหนือตอนบน รวม 32 จุด

โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย 13 จุด จังหวัดลำปาง 9 จุด จังหวัดพะเยา 6 จุด จังหวัดแพร่ 3 จุด และ จังหวัดเชียงใหม่ 1 จุด

Admin 22/12/2563 0
Share :