Head GISDTDA

ตำแหน่งจุดความร้อนภาคเหนือตอนบน วันที่ 23 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ภาคเหนือตอนบน รวม 4 จุด

โดยพบที่ จังหวัดเชียงใหม่ จุด

Admin 23/12/2563 0
Share :