Head GISDTDA

GISTDA เปิดภาพจากกลุ่มดาวเทียม Sentinel / radarsat และ landsat วิเคราะห์พื้นที่ปลูกข้าวบริเวณพื้นที่ภาค ช่วงวันที่ 18 – 24 ตุลาคม 2564 ชี้พื้นที่ปลูกข้าวภาคกลาง นาข้าวท่วมแล้วกว่า 5 แสนไร่ พร้อมคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอีกกว่า 6 แสนไร่

GISTDA เปิดภาพจากกลุ่มดาวเทียม Sentinel / radarsat และ landsat  วิเคราะห์พื้นที่ปลูกข้าวบริเวณพื้นที่ภาค ช่วงวันที่ 18 – 24 ตุลาคม 2564 พบพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังสูงถึง 558,109  ไร่ (สีฟ้า) โดยพบในพื้นที่จังหวัด #นครสวรรค์ 227,178 ไร่ #พิจิตร 109,084 ไร่ #อุทัยธานี 34,417 ไร่  #กำแพงเพชร 29,285 ไร่  #เพชรบูรณ์ 28,991 ไร่  #ชัยนาท 25,508 ไร่ #ลพบุรี 22,965 ไร่ #สุพรรณบุรี 22,950 ไร่ #พระนครศรีอยุธยา 17,377 ไร่ #ปราจีนบุรี 14,078 ไร่   #สระบุรี 10,175 ไร่  #ฉะเชิงเทรา 5,050 ไร่  #อ่างทอง 3,681 ไร่  #นครปฐม 3,920 ไร่  และจังหวัดสิงห์บุรี 3,451 ไร่ ตามลำดับ นอกจากนี้ GISTDA ได้คาดการณ์พื้นที่ปลูกข้าวที่เสี่ยง (สีแดง) และคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังอีก 665,334 ไร่

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#น้ำท่วม #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ดาวเทียม #ข้าว #เสียหาย #ภาคกลางy

นาข้าวท่วมแล้ว

Admin 24/10/2021 0
Share :

Related news