Head GISDTDA

GISTDA ใช้ดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม 9 จังหวัดภาคอีสานอ่วม เสียหายกว่า 3 แสนไร่

9 จังหวัดภาคอีสานอ่วม เสียหายกว่า 3 แสนไร่

GISTDA ใช้ดาวเทียม  COSMO-SkyMed-1 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ #มหาสารคาม #สุรินทร์ #ร้อยเอ็ด #ศรีสะเกษ #บุรีรัมย์ #ขอนแก่น #ยโสธร #กาฬสินธุ์ และ #นครราชสีมา รวมพื้นที่ความเสียหายกว่า 381,027 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ

พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก และที่อยู่อาศัยบางส่วน” ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

GISTDA ได้มีการดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th
#น้ำท่วม #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ดาวเทียม #ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ #อีสาน

จังหวัดภาคอีสานอ่วม

Admin 27/10/2021 0
Share :

Related news