Head GISDTDA

GISTDA ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ประเทศไทยตอนบน และจัดทำแผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่น้ำท่วมขัง โดยใช้ข้อมูลน้ำท่วมขังเปรียบเทียบ 2 ช่วงเวลา ช่วงแรกระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม และช่วงที่สองระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2564

โดยช่วงแรกพบพื้นที่น้ำท่วมขัง 2.71 ล้านไร่ (โดยประมาณ) และช่วงที่สองพบพื้นที่น้ำท่วมขัง 3.14 ล้านไร่ หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในช่วงก่อนหน้า ใน 27 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย อุทัยธานี กำแพงเพชร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม นครปฐม ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และชลบุรี ส่วน ใน 13 จังหวัดที่มีพื้นที่น้ำท่วมลดลง ประกอบด้วย จังหวัดตาก พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ลพบุรี ชัยนาท สระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี หนองคาย มหาสารคาม สระแก้ว อำนาจเจริญ และนครนายก

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป
ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th
#น้ำท่วม #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ดาวเทียม

พื้นที่น้ำท่วมขัง

Admin 25/10/2021 0
Share :