Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
41 M67030013632 จ้างจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 14/3/2024
42 67039153056 จ้างเหมาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสื่อสารและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14/3/2024
43 67019565478 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศและเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13/3/2024
44 67019435801 ประกวดราคาเช่าบริการคลาวด์เพื่อการให้บริการระบบภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศเชิญชวน 12/3/2024
45 67029548836 ประกวดราคาซื้อHardware ของระบบการพยากรณ์อวกาศ (Space weather forecast system) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 12/3/2024
46 67039054481 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลพกพาระดับสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8/3/2024
47 M67030004554 ซื้อซอฟต์แวร์เพื่อออกแบบและวิเคราะห์ดาวเทียม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7/3/2024
48 67039092734 เช่าเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งสนับสนุนการดำเนินงานรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6/3/2024
49 67039099672 จ้างติดตั้งบันได พร้อมราวจับสแตนเลส อาคาร AIT และอาคาร Space Centrarium โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6/3/2024
50 67029536319 ประกวดราคาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานสำหรับประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา 6/3/2024