Head GISDTDA

GISTDA เผยภาพแม่น้ำโขงบริเวณพื้นที่จังหวัดเลย และหนองคาย

GISTDA เผยภาพแม่น้ำโขง จากดาวเทียม Sentinel-2 บริเวณพื้นที่จังหวัดเลย และหนองคาย เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2562 และ 2564 แสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงที่ลดลงจนปรากฏแนวสันดอนโผล่กลางพื้นที่แม่น้ำเป็นทางยาว รวมถึงริมตลิ่งของพื้นที่ทั้งสองฝั่งจนสามารถเดินไปมาได้
อย่างไรก็ตาม สภาพของแม่น้ำโขงที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเช่นนี้ เป็นตัวบ่งชี้ถึงวิกฤติแม่น้ำโขงที่ระดับพื้นผิวน้ำลดลงอย่างมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์นี้อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงนะครับ
#gistda #จิสด้า #ก้าวสู่ปีที่21 #ดาวเทียม #อวกาศ #ภูมิสารสนเทศ #GIS #แม่น้ำโขง #ปากชม #น้ำลด #สันดอนทราย #ฝนทิ้งช่วง #เลย #หนองคาย #สังคม #วิกฤติ

Admin 12/3/2564 1412 0
Share :