Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 13 เมษายน 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เช้านี้ทุกพื้นที่ของประเทศปกคลุมไปด้วยคุณภาพอากาศดี ( ฟ้า - เขียว ) ต้อนรับวันหยุดยาวสงกรานต์ โดยบางพื้นที่มีฝนตกร่วมด้วย จากคุณภาพอากาศดังกล่าวโดยเฉพาะทางภาคเหนือช่วงนี้เริ่มยิ้มได้แล้วจะได้สัมผัสอากาศที่สดชื่นกัน แต่ถึงอย่างไรก็ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ประหนึ่งว่า "ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก" ยังไงก็สู้กันต่อไปนะครับเพราะสุขภาพของเราเป็นสิ่งสำคัญ ส่วนพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 90 เปอร์เซ็นต์พบคุณภาพอากาศดีเช่นกัน เว้นเพียงบริเวณถนนเขตดินแดงที่พบค่าอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) AQI อยู่ที่ระดับ 58

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 13/4/2564 0
Share :