Head GISDTDA

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับโครงการ THEOS ระยะที่ 2 กิจกรรม เดินสายใยแก้วนำแสงปรับปรุงโครงข่ายสาย (Dark Fiber) ความเร็ว 11 Gbps. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 เลขที่โครงการ : 64017490329 ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. 2564 - 5 เม.ย. 2564
ระยะเวลาประกาศ File
31/03/2021 ถึงวันที่ 05/04/2021 ประกาศวันที่:20/07/2021
Admin 31/3/2564 847 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง