Head GISDTDA

ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน จัดหาระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV) ส่วนหลักภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศพร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2
ระยะเวลาประกาศ File
29/07/2014 ถึงวันที่ 31/07/2014
Admin 29/7/2557 818 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง