Head GISDTDA

GISTDA เผยภาพจากดาวเทียมพบพื้นที่บางส่วนของ 4 จังหวัดอีสานท่วมขังกว่า 9 พันไร่

ภาพดาวเทียม Sentinel-1 ของวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565
พบน้ำท่วมขัง 9,016 ไร่ (สีแดง) แบ่งเป็นพื้นที่บางส่วนของ 4 จังหวัด 

#จังหวัดร้อยเอ็ด 6,510 ไร่
#จังหวัดยโสธร 940 ไร่
#จังหวัดอุบลราชธานี 1,150 ไร่
#จังหวัดศรีสะเกษ 416 ไร่

โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำ และบริเวณริมสองฝั่งลำน้ำสายหลักและสายรอง ซึ่งรวมถึงชุมชนที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคมบางส่วน

ทั้งนี้ ข้อมูลจากดาวเทียมในระบบ GSMAP เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 พบการกระจายตัวของฝนในประเทศไทยมีปริมาณลดลงกว่าวันก่อน โดยพบเพียงภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน

สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งต่อข้อมูลภาพจากดาวเทียมให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป 
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในช่วงนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่22 #จิสด้า #ดาวเทียมสำรวจโลก #น้ำท่วมขัง #ภัยพิบัติ #Satellite #ระบบเรดาร์
#GSMAP #Sentinel1

phasaphong.tha 19/8/2565 0
Share :