Head GISDTDA

26 สิงหาคม 65 #ข่อนแก่น และ #ชัยภูมิ พบน้ำท่วมขังกว่า 2 หมื่นไร่

26 สิงหาคม 65 #ข่อนแก่น และ #ชัยภูมิ พบน้ำท่วมขังกว่า 2 หมื่นไร่ กระทบพื้นที่นาข้าวแล้วกว่า 8 พันไร่

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่22 #จิสด้า #ดาวเทียมสำรวจโลก #น้ำท่วมขัง #ภัยพิบัติ #Satellite #ระบบเรดาร์ #GSMAP

phasaphong.tha 26/8/2565 0
Share :