Head GISDTDA

26 สิงหาคม 2565 #นครราชสีมา มีน้ำท่วมขังกว่า 2 หมื่นไร่

26 สิงหาคม 2565 #นครราชสีมา มีน้ำท่วมขังกว่า 2 หมื่นไร่ และพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 1 หมื่น ไร่ ส่วนใหญ่ในเขต อ ปักธงชัย อ โชคชัย และ อ ครบุรี

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่22 #จิสด้า #ดาวเทียมสำรวจโลก #น้ำท่วมขัง #ภัยพิบัติ #Satellite #ระบบเรดาร์ #GSMAP

phasaphong.tha 26/8/2565 0
Share :