Head GISDTDA

26 สิงหาคม 2565 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ

26 สิงหาคม 2565  ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือพบน้ำท่วมขังจำนวน118,636 ไร่ ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัด #หนองคาย #สกลนคร #บึงกาฬ #นครพนม #อุดรธานี ส่วนพื้นที่ปลูกข้าวกระทบกว่า 4 หมื่นไร่

 

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

 

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่22 #จิสด้า #ดาวเทียมสำรวจโลก #น้ำท่วมขัง #ภัยพิบัติ #Satellite #ระบบเรดาร์ #GSMAP

phasaphong.tha 27/8/2565 0
Share :