Head GISDTDA

GISTDA เปิดบ้านหารือ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NASA) ในโครงการวิจัย Liquid Crystal

ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศและทีมปฏิบัติการกาแลกซี่ของ GISTDA ร่วมหารือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NASA) ในโครงการวิจัย Liquid Crystal โดย ผศ.ดร.ณัฐพร ฉัตรแถม จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Mr. Tyler Hatch วิศวกรจาก NASA ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ NASA

งานนี้ GISTDA มีหน้าที่หลักในการออกแบบอุปกรณ์สำหรับใส่ชิ้นงานทดสอบที่จะส่งขึ้นไปอวกาศ โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้จะต้องผ่านการทดสอบการสั่นสะเทือน (Vibration Testing) การทดสอบทางความร้อนภายใต้สภาวะความดันติดลบ (Thermal Vacuum Testing) ตามคำแนะนำจากทางวิศวกร NASA 

ในขณะเดียวกันวิศวกรดาวเทียมจาก GISTDA ก็ได้รับมอบหมายให้สร้างเครื่องต้นแบบที่สามารถทนต่อการขนส่งทางจรวดในขณะนำส่งขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) และทำงานได้ครบตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องการพิสูจน์ตามสมมติฐานของจุดพร่องของผลึกเหลวที่ได้คาดการณ์ไว้ได้

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่22 #จิสด้า #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #NASA #องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา #LiquidCrystal #ผลึกเหลว

phasaphong.tha 27/9/2565 0
Share :