Head GISDTDA

GALAXI Lab พร้อมให้บริการทดสอบดาวเทียมทั้งระบบหลังผ่านการรับรองมาตรฐานสากล

ในยุคที่กิจการอวกาศเข้ามามีบทบาทสำคัญโดยตรงกับยุทธศาสตร์แห่งชาติของประเทศไทยในปัจจุบัน กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและอวกาศถือเป็นหนึ่งโครงสร้างหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เดินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการสร้างมาตรฐานในระดับที่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศต้องการ 

ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล โฆษก GISTDA และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศกิจการ เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ หรือ GALAXI Lab ของ GISTDA เป็น Lab ของหน่วยงานภาครัฐแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้บริการทดสอบชิ้นส่วนวัสดุในกลุ่มอากาศยานและดาวเทียม ภายใต้ระบบมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 technically equivalent (AS 9100D Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space, and Defense Organizations) หรือ ระบบการจัดการคุณภาพที่ได้รับการยอมรับและเป็นมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งเป็นตัวการันตีในประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริการสู่การยกระดับและสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจเอกชนในเขตพื้นที่ EEC 

ล่าสุด GALAXI Lab ของ GISTDA ได้รับการรับรองในการเป็นผู้ให้บริการทดสอบดาวเทียมทั้งระบบได้เทียบเท่ามาตรฐานสากล หรือ Tensile, Compression, Shear and Flexural test for aerospace/satellite (Metal and composite material) และ Vibration testing for satellite โดยการรับรองมาตรฐานดังกล่าวเป็นการยกระบบการให้บริการทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียมของ GISTDA ให้สูงขึ้นไปอีกขั้น ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

“ศูนย์ปฏิบัติการ GALAXI Lab ของ GISTDA พร้อมแล้ว สำหรับการให้บริการทดสอบดาวเทียมและชิ้นส่วนวัสดุในกลุ่มการบินและอวกาศของไทยภายใต้การรับรองจากองค์การที่มีมาตรฐานระดับโลก” ดร.ณัฐวัฒน์ กล่าวย้ำ

สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมที่ 081-8312362 หรือ e-mail:GALAXI-lab@gistda.or.th

 

phasaphong.tha 7/10/2565 0
Share :