Head GISDTDA

GISTDA จับมือ ม.บูรพา เตรียมขยายผลการให้บริการระบบจัดการจราจรทางอวกาศ

   9 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรม Focus Group ในหัวข้อ “การบูรณาข้อมูลเครือข่ายผู้ใช้งานห้วงอวกาศด้วยระบบจราจรทางอวกาศ” ณ ห้อง Dockyard 1-2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ศรีราชา แหลมฉบัง ชลบุรี

   Focus Group ในครั้งนี้เกิดขึ้นร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านอวกาศร่วมกัน  โดยภายในงานเริ่มต้นด้วยการบรรยายในหัวข้อ “ระบบปฏิบัติการดาวเทียมและการบริการข้อมูลดาวเทียม และโครงสร้างพื้นฐานของ GISTDA เพื่อสนับสนุนกิจการอวกาศของประเทศ” และ หัวข้อ “ระบบการจัดการจราจรทางอวกาศ (ZIRCON) และแนวทางการให้บริการแก่เครือข่ายผู้มีปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมห้วงอวกาศในประเทศไทย” โดยจะบรรยายที่มาของภัยจากอวกาศซึ่งใกล้ตัวกับทุกๆคน และขีดความสามารถของระบบการจัดการจราจรอวกาศ (Space Traffic Management System หรือ ZIRCON) ที่ GISTDA ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานภารกิจของดาวเทียมไทยโชต และพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการดาวเทียมในโครงการ THEOS-2 ที่พัฒนาโดยวิศวกรของ GISTDA ทั้งหมด

   ปัจจุบัน GISTDA มีเป้าหมายที่จะขยายผลการให้บริการระบบ ZIRCON กับดาวเทียมสัญชาติไทยดวงอื่นๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นคงทางอวกาศของประเทศไทย นอกเหนือจากนี้ มีช่วงเสวนาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบินและอวกาศทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแนวทางนโยบายและปฏิบัติการแบบไร้รอยต่อ (Seamless) ของระบบการจัดการจราจรไร้คนขับ (Unmanned aircraft traffic management system : UTM) การจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management : ATM) และการจัดการจราจรอวกาศ (Space Traffic management: STM) ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ การประชุมและเสวนาครั้งนี้สร้างความตระหนักและภัยอวกาศ และข้อมูลที่สำคัญสำหรับการวางนโยบายและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางด้านอากาศและอวกาศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีอวกาศ และความปลอดภัย ตลอดจนความมั่นคงด้านอวกาศประเทศไทยต่อไป

amorn.pet 9/12/2565 0
Share :