Head GISDTDA

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เข้าเยี่ยมชม GISTDA และหารือแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เข้าเยี่ยมชม GISTDA และหารือแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

19 ธันวาคม 2565 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์  ผู้อำนวยการ GISTDA ให้การต้อนรับ พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดี    กรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
โดยมี นายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ GISTDA  บรรยายภารกิจ GISTDA และการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผลิตภัณฑ์และการบริการข้อมูลจากดาวเทียมต่าง ๆ เช่น ระบบ Sphere, THEOS-2  โครงการออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยดาวเทียมเพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ  ระบบการติดตามเหตุ เฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดอาชญากรรมฯ ด้วย GISTDA Portal เพื่อตอบโจทย์การวางแผน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในภารกิจงานของ DSI โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
 

Nattakarn Sirirat 19/12/2565 0
Share :