Head GISDTDA

GISTDA ร่วมถอดบทเรียนค่าฝุ่น จากโรงเรียนในพื้นที่ กทม.

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ณ บางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)  โดยมี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้

กิจกรรมนี้ GISTDA ได้รับเชิญเข้าร่วมการเสวนาในการถอดบทเรียนห้องเรียนสู้ฝุ่นของโรงเรียนภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กทม. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ตัวแทนจาก สสส., กรมควบคุมมลพิษ, กทม, และ ADPC - Asian Disaster Preparedness Center ที่มีการศึกษาหรือพัฒนานวัตกรรมในการตรวจสอบฝุ่นละออง PM2.5 ของประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้รวมไปถึงการนำข้อมูลที่ได้ไปจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ได้ผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM2.5 ต่อไป 

ทั้งนี้ GISTDA โดย ดร.ฌานิกา สุขวัฒนวิจิตร นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ ได้มีการนำเสนอการใช้ประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อการตรวจสอบค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่มีชื่อเรียกว่า “เช็คฝุ่น” โดยเราสามารถตรวจสอบฝุ่น PM2.5 ในบริเวณพื้นที่ที่เราอยู่ได้ง่ายๆ เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ซึ่งภายในอนาคต GISTDA จะมีการต่อยอดด้านสุขภาพในเรื่องการประเมินผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5 ที่ผลต่อสุขภาพของประชาชนอีกด้วย

phasaphong.tha 20/1/2566 0
Share :