Head GISDTDA

ประเทศไทย โดย GISTDA ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท GALAXYSPACE

 

 

9กุมภาพันธ์2566สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประเทศไทย โดย GISTDA ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท YINHE HANGTIAN (BEIJING) INTERNET TECHNOLOGY COMPANY LIMITED หรือ GALAXYSPACE จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัดทำระบบสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมร่วมกับสถานีรับสัญญาณภาคพื้นดิน สำหรับการต่อยอดในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ ภายใต้ความบันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะใช้สถานีรับสัญญาณดาวเทียมภาคพื้นดินของ GISTDA ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ หรือ SKP อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ศึกษาและดำเนินการต่อไป

phasaphong.tha 10/2/2566 0
Share :