Head GISDTDA

วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมนักเรียนจากโรงเรียนชลประทานวิทยาเข้าเยี่ยมชมภารกิจ GISTDA เพื่อการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้านชลประทาน

วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมนักเรียนจากโรงเรียนชลประทานวิทยาเข้าเยี่ยมชมภารกิจ GISTDA เพื่อการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้านชลประทาน
.
12 กันยายน 2566 GISTDA ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียน ภายใต้วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมดูงาน GISTDA ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กทม. GISTDA ได้มีการนำเสนอภารกิจสำคัญโดยเฉพาะการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมต่างๆ รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้านชลประทาน ได้แก่ ด้านการเกษตร และด้านภัยพิบัติ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างประสบการณ์องค์ความรู้พื้นฐานของ Space & GI สำหรับงานด้านวิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมอุทกภัย
.
อาจารย์และนักเรียนได้ให้ความสนใจในภารกิจของ GISTDA โดยมีประเด็นคำถามเกี่ยวกับการการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอันจะนำไปสู่การเรียน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในสายงานวิชาการในอนาคต
 

Nattakarn Sirirat 12/9/2566 0
Share :