Head GISDTDA

คณะเยาวชนและผู้แทนโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ปี 3 เข้าพบผู้อำนวยการ GISTDA

คณะเยาวชนและผู้แทนโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ปี3 เข้าพบ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA ภายหลังเดินทางกลับจากการเข้าร่วมค่าย NASA Space Camp ณ เมืองฮันส์วิลล์ รัฐอะแลแบมา สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 21 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยผู้อำนวยการ GISTDA ได้แสดงความยินดีและมอบแนวทางการดำเนินงานในการสร้างและเตรียมคนด้านอวกาศรวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสู่อนาคตแบบ Life Long Learning

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ GISTDA ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินการโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ปี 3 โดยคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมกิจกรรมค่ายด้านอวกาศในระดับสากล ณ ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชนขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA เมืองฮันส์วิลล์ รัฐแอละแบมา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีเยาวชนผู้ได้รับทุนจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 4 คน หนึ่งในนั้นเป็นทุนสนับสนุนจาก GISTDA

คือนางสาวชนิศา พร้อมพัฒนภักดี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ซึ่งเป็นเยาวชนไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับเหรียญกล้าหาญจาก U.S. Space & Rocket center และ NASA Visitor center

โอกาสนี้ นายกฤษณ์ คุนผลิน ผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย และในฐานะผู้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาฯ กล่าวสรุปการเดินทางในภาพรวมของภารกิจของคณะเดินทางและเยาวชนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ภารกิจสำคัญ คือ การไปศึกษาด้านการสำรวจอวกาศเบื้องต้นของคณะนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย (DTAS) รุ่นที่ 3 และ การไปเจรจาความร่วมมือในด้าน STEAM-Space กับ ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารนาซา (USSRC), มหาวิทยาลัยแอละแบมาแห่งเมืองฮันส์วิลล์ (UAH), NASA ศูนย์การบินอวกาศนายพล Marshall, และศูนย์ประสานงานวิทยาศาสตร์ในความร่วมมือระหว่าง NASA และ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐ (USAID) โครงการ SERVIR NASA ของคณะทำงาน STEAM-Space ไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อเสนอจากกลุ่มผู้ดำเนินโครงการฯ ด้านต่างๆ เช่น ด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร, การส่งนักศึกษาเพื่อไปฝึกงานยังสถาบันสำคัญของสหรัฐ ฯ ในด้าน STEAM-Space, การทำโครงการระหว่างประเทศทั้ง Earth-Sky-Space, Earth KAM และ การทำโครงการฝึกคนไทยในด้าน STEAM-Space ทั้งในระดับมัธยมศึกษา, อุดมศึกษา และ ระดับมืออาชีพ ร่วมกับสถาบันSTEAM-Space ชั้นนำของสหรัฐ ฯ

ในขณะที่ ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวชื่นชมคณะเยาวชนและผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ได้เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันภารกิจอวกาศ และสรุปถึงการสร้างแนวทางร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง GISTDA ยังมีภารกิจหลักในการผลักดัน New Space Economy และภารกิจอวกาศของประเทศ ตอบสนองตามนโยบายของประเทศ การเข้าถึงความรู้ การผลักดันโอกาสให้เกิดขึ้นจริงเพราะ “อวกาศ คือ โอกาสของประเทศ”

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่22 #จิสด้า #nasa #STEAM #SpaceCamp #USSRC #space

#อวกาศ #อวกาศคือโอกาสของประเทศ

phakpoom.lao 18/5/2565 165 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง
Go to top