Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
1 65117295113 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด Smart Security ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง 3/2/2023
2 65117295113 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด Smart Security ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 3/2/2023
3 65117372163 ประกวดราคาจ้างพร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบ On Grid System สำหรับอาคารสถานีดาวเทียม THEOS และอาคาร Visionarium ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา 3/2/2023
4 66027004029 จ้างเหมาจัดกิจกรรมในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 2/2/2023
5 66027004029 จ้างเหมาจัดกิจกรรมในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 2/2/2023
6 66017599984 จ้างเหมาตรวจสอบวงจรกระจายพลังงานไฟฟ้าระบบดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 2/2/2023
7 66017599984 จ้างเหมาตรวจสอบวงจรกระจายพลังงานไฟฟ้าระบบดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 1/2/2023
8 65127155395 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา และซ่อมแซมจุดรั่วซึมของอาคารปฏิบัติงาน ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง 1/2/2023
9 65127155395 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา และซ่อมแซมจุดรั่วซึมของอาคารปฏิบัติงาน ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 1/2/2023
10 66017057203 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1/2/2023